Prevederile de mai jos stabilesc termenii și condițiile de utilizare a platformei sassystation.com, condițiile privind achiziționarea produselor comercializate prin intermediul acestui website, precum și drepturile și obligațiile părților ce decurg din sau sunt în legătură cu aceste operațiuni (denumiți în continuare “Termeni și Condiții“).

1) DEFINIȚII

Anunț - oferta publică lansată de un Vânzător cu scopul de a fi publicată de către SASSY STATION prin intermediul Website-ului, cu privire la vânzarea unui Produs.

Comandă – semnifică documentul electronic transmis ce intervine ca formă de comunicare între Cumpărător și Vânzător (cu supravegherea SASSY STATION), prin care Cumpărătorul transmite către Vânzător intenția sa de a achiziționa Produsul Vânzătorului respectiv ce a fost publicat printr-un Anunț.

Comunicări Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele achiziționate pe Website, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la bunuri și servicii adăugate în secțiunile “Contul meu” și “Coșul meu” sau secțiunea “Favorite”, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Contract de Vânzare - reprezintă contractul încheiat între Cumpărător și Vânzător prin folosirea serviciilor de intermediere puse la dispoziție de către SASSY STATION prin utilizarea Website-ului.

Cumpărător – înseamnă orice persoană fizică care își creează un cont pe Website și care, prin plasarea unei comenzi online de achiziționare a produselor comercializate pe Website, acționează în scop privat, având, potrivit legislației în vigoare, calitatea de consumator.

Cumpărător Profesionist – înseamnă orice persoană fizică sau juridică, precum și orice altă entitate care își creează un cont pe Website și care, prin înregistrarea unei comenzi online de achiziționare a produselor comercializate pe Website, acționează în scopuri specifice activității sale comerciale sau profesionale pe care o desfășoară, neavând calitatea de consumator potrivit legislației în vigoare.

Portofel Virtual – reprezintă portofelul virtual atașat fiecărui cont de utilizator de pe Website în se vor transfera câștigurile Vânzătorilor din vânzările realizate și care se vor putea retrage în contul bancar sau vor putea folosi pentru achiziționarea de Produse de pe Website. De asemenea, în anumite situații în care Cumpărătorilor li se oferă un drept de retur, contravaloarea comenzii respective va putea fi transmisă în portofel și o va putea folosi pentru achiziționarea oricăror alte Produse de pe Website.

Produs(e) – înseamnă orice articol vestimentar, încălțăminte, genți sau accesorii ce poate fi comercializat pe Website de către Vânzători și care poate fi achiziționat prin plasarea unei Comenzi de către Cumpărători.

SASSY STATION - înseamnă SASSY STATION S.R.L, persoană juridică română cu sediul social în Bucuresti, sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 204, bl. 105, et, 9, ap. 33, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/11103/02.08.2018, cod unic de inregistrare 39702523 ce acționează în calitate de furnizor al Website-ului și a serviciilor de intermediere în relațiile dintre Vânzători și Cumpărători.

Utilizator – înseamnă orice persoană fizică înregistrată pe Website prin finalizarea procesului de creare a unui cont.

Vânzător - înseamnă Utilizatorul care publică Anunțuri pe Website.

Website – înseamnă domeniul www.sassystation.com, împreună cu oricare și toate subdomeniile acestuia, deținut și administrat în totalitate de către SASSY STATION.

2) UTILIZARE ȘI PREZENTARE WEBSITE

2.1. Accesarea, vizitarea, sau folosirea în orice mod a conținutului prezentat pe Website implică acceptarea prezentelor Termeni și Condiții. SASSY STATION își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ale acestor Termeni și Condiții, precum și ale ofertelor sale, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor. De asemenea, SASSY STATION își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsă de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil utilizatorii.

2.2. SASSY STATION își rezervă dreptul de efectua orice modificări ale conținutului Website-ului și va lua toate măsurile rezonabile pentru ca informațiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor și a prețurilor afișate, să fie corecte și complete. Cu toate acestea, în cazul în care vor exista erori, SASSY STATION va încerca să le înlăture în cel mai scurt timp posibil.

2.3. Continuarea folosirii Website-ului implică acceptarea modificărilor efectuate. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea SASSY STATION și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Imaginile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al SASSY STATION, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, vă rugăm să ne contactați.

2.4. Orice persoană își poate crea un cont pe Website, numai dacă are cel puțin 16 ani împliniți.

3) PLASAREA UNEI COMENZI

3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu formele de comunicare (inclusiv telefonic și e-mail) prin care SASSY STATION derulează operațiunile Website-ului.

3.2. Comanda poate fi plasată numai prin intermediul Website-ului. Pentru a face acest lucru, Cumpărătorul parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia va confirma Comanda apăsând butonul de trimitere a comenzii. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația de plată a Cumpărătorului. Înainte de plasarea comenzii, Cumpărătorul este întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și va avea posibilitatea de a verifica și eventual de a solicita corectarea Comenzii.

3.3. Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații adevărate, complete și corecte atunci când plasează o Comandă. SASSY STATION va considera toate datele puse la dispoziție de Cumpărător, care sunt necesare încheierii Contractului de Vânzare, ca fiind adevărate și corecte.

3.4. După plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul primește un e-mail automat de la SASSY STATION, prin care i se confirmă primirea și înregistrarea Comenzii sale.

3.5. Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Website prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție numai în măsura în care acesta mai este disponibil la momentul efectuării comenzii. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa plasării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea Produsului respectiv.

3.6. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. De asemenea, Cumpărătorul consimte că SASSY STATION poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de SASSY STATION, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

4) ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE

4.1. Contractul de Vânzare se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care Cumpărătorului i se confirmă automat prin e-mail primirea Comenzii de către SASSY STATION.

4.2. SASSY STATION se obligă să accepte Comanda Cumpărătorului, cu exceptia situației în care comanda respectivă contravine acestor Termeni și Condiții sau a situației în care SASSY STATION are un motiv specific și întemeiat să considere că Cumpărătorul va încălca Contractul de Vânzare.

4.3. Toate Produsele listate pe Website sunt în proprietatea și provin de la Vânzători, iar nu SASSY STATION. Prin urmare, Cumpărătorul confirmă că a luat la cunoștință și că este de acord cu următoarele:

a) este singurul responsabil să citească în totalitate descrierea afișată pe pagina oricărui Produs de pe Website, înainte de a plasa o Comandă;

b) SASSY STATION nu transferă dreptul de proprietate al Produselor vândute de la Vânzător la Cumpărător și nu poate fi ținut răspunzător în acest sens;

c) achizițiile prin intermediul Website-ului constituie un contract între Cumpărător și Vânzător, iar nu între Cumpărător și SASSY STATION;

d) SASSY STATION nu oferă și nu are nicio obligație să ofere garanții cu privire la Produsele listate pe Website de către Vânzători și care fac obiectul unui Contract de Vânzare, în afară de cele pe care dorește să le ofere potrivit politicii proprii, în conformitate cu prezentele Termeni și Condiții.

Livrarea Produselor comandate

4.4. Odată cu plasarea Comenzii de către Cumpărător, Vânzătorul/Vânzătorii ale căror Produse fac obiectul Comenzii respective vor fi automat notificați și vor avea la dispoziție un termen de maximum 5 zile în care să solicite curierul și să expedieze Comanda. Cumpărătorul va fi informat automat pe e-mail și va regăsi aceste detalii în contul său, la detaliile Comenzii respective.

4.5. În cazul în care Vânzătorul nu expediază Comanda în termenul de 5 zile, SASSY STATION va putea să anuleze Comanda, caz în care va rambursa prețul plătit de Cumpărător, în contul său bancar (în termen de cel mult 5 zile lucrătoare).

4.6. Vânzătorul  livrează direct către Cumpărător prin intermediul unei firme de curierat partenere SASSY STATION.

4.7. Solicitarea curierului și expedierea Produsului vor trebui făcute de către Vânzător în termenul de 5 zile de la data la care Cumpărătorul a plasat Comanda. În caz contrar, Comanda va fi anulată, iar Cumpărătorului i se va rambursa prețul Produsului anulat în contul său bancar (viramentul se va face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare), minus suma de 1% din totalul de rambursat, aceasta reprezentând comisionul reținut de procesatorul de plăți Netopia MobilPay pentru efectuarea plății cu cardul.

4.8. Deși SASSY STATION impune Vânzătorului termenul de 5 zile pentru pregătirea și trimiterea efectivă a Produselor comandate către Cumpărător, SASSY STATION nu garantează sub nicio formă un termen maxim de livrare și nu poate fi tras la răspundere în vreun fel în acest sens. Ținând cont de toate cele de mai sus, o Comandă poate fi livrată cel mai devreme a 2-a zi.

4.9. De asemenea, în situația în care, deși vânzătorul expediază în termen, însă din motive ce țin de firma de curierat, comanda nu este livrată Cumpărătorului în cel mult 10 zile de la data expedierii, comanda va fi anulată, iar Cumpărătorului i se va rambursa prețul Produsului anulat în contul său bancar (viramentul se va face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare).

4.10. În situația în care, din orice motiv, Cumpărătorul nu răspunde curierului sau nu acceptă livrarea în cele 2 încercări de livrare efectuate de către curier și, în același timp, nu răspunde încercării de contactare din partea SASSY STATION, coletul va fi păstrat timp de 5 zile în depozitul firmei de curierat partenere pentru ca Cumpărătorul să meargă personal să îl ridice. În cazul în care coletul nu este ridicat de Cumpărător în termenul de 5 zile, acesta va fi returnat către Vânzător.

Din momentul în care coletul este returnat, Cumpărătorul va putea solicita rambursarea sumei plătite pentru Comandă, însă toate costurile suportate de SASSY STATION pentru livrare și returnare, precum și comisioanele și taxele percepute de procesatorii de plăți și de bănci pentru rambursarea sumei plătite de Cumpărător pentru Comandă i se vor reține Cumpărătorului din totalul sumei de rambursat. În situația în care Cumpărătorul nu contactează pe SASSY STATION în cel mult 7 zile de la data returnării coletului către SASSY STATION, Comanda devine finală, iar Cumpărătorul nu va mai putea solicita rambursarea acesteia.

4.11. Orice cheltuieli suportate de Cumpărător în legătură cu încheierea Contractului de Vânzare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (ex.: conexiune internet sau apeluri telefonice) vor fi suportate de Cumpărător. De asemenea, în cazul plăților online, SASSY STATION nu este/nu poate fi ținut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

4.12. Oricine poate face o Comandă în mod valabil pe Website numai dacă a împlinit vârsta de 16 ani și dorește ca Produsele să fie livrate pe teritoriul României. Sunt necesare o adresă de email valabilă / activă și un număr de telefon valabil la care să poată fi contactat cu ușurință.

5) ANULAREA COMENZII

5.1 O Comandă poate fi anulată (integral sau doar parțial) de către Cumpărător numai dacă solicită acest lucru înainte ca Vânzătorul / Vânzătorii să solicite curierul conform art. 4.4 de mai sus. Pentru anulare, Cumpărătorul va completa și trimite un formular pus la dispoziție pe Website, prin care va menționa numărul comenzii și codul de produs al produselor pentru care dorește anularea. În urma primirii solicitării, SASSY STATION va rambursa Cumpărătorului suma plătită aferentă, din care se va reține în mod proporțional comisionul suportat pentru procesarea plății cu cardul la efectuarea Comenzii de către procesatorul de plăți partener SASSY STATION.

5.2. SASSY STATION poate anula Comanda Cumpărătorului în următoarele cazuri:

a) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății prin virament bancar;

b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat de SASSY STATION, în cazul plății online;

c) datele furnizate de catre Cumpărător pe Website sunt incomplete și/sau incorecte;

d) Vânzătorul / Vânzătorii din Comanda respectivă nu solicită curierul în termenul de 5 zile sau înștiințează pe SASSY STATION că Produsul / Produsele comandate nu mai sunt disponibile.

6) DREPT DE RETUR SPECIAL

6.1. Cumpărătorul înțelege și acceptă faptul că SASSY STATION acționează ca pur intermediar, orice Contract de Vânzare încheiându-se exclusiv între Vânzător și Cumpărător. Prin urmare, SASSY STATION nu încheie niciun fel de contract la distanță cu Cumpărătorul și nu are nicio obligație de a oferi vreun drept de retur în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014.

6.2. Cu toate acestea, SASSY STATION oferă un drept de retur conform propriilor politici comerciale. Astfel, Cumpărătorul are la dispoziție un termen de 2 zile (de la data la care primește comanda de la curier) în care să solicite returul unuia sau mai multor Produse din comandă, dacă acesta nu corespunde descrierii și pozelor de pe Website.

6.2.1. Pentru returnare, Cumpărătorul accesează contul său, secțiunea „Comenzi” și apasă butonul „SOLICITĂ RETURNARE” din dreptul comenzii respective unde va completa și trimite formularul aferent, selectând Produsele pe care dorește să le returneze, oferind detalii cu privire la motiv și încărcând o poză doveditoare.

6.2.2. Dacă constatăm veridicitatea problemei raportate de Cumpărător prin solicitarea sa, un curier va fi trimis de SASSY STATION pentru a prelua coletul ce va fi returnat către Vânzător. În caz contrar, vânzarea va fi considerată finală, iar Vânzătorului i se va transfera definitiv câștigul. Costul returului este acoperit de SASSY STATION și va rambursa integral înapoi în contul bancar al Cumpărătorului valoarea produsului returnat (nu și costul livrării comenzii). Rambursarea se face în cel mult 5 zile de la data la care coletul returnat ajunge în posesia Vânzătorului.

6.2.3. Condiții pentru efectuarea corespunzătoare a returului:

1) produsele trebuie returnate într-un ambalaj sigur, sigilat corespunzător și care să protejeze conținutul pe parcursul transportului.

2) nu mai pot fi returnate produse care nu se mai află în aceeași stare în care au fost livrate, sau care prezintă urme de folosință și/sau defecte de orice fel rezultate în urma utilizării de către Cumpărător (oricât de minor), sau ale căror etichete originale nu mai sunt intacte.

3) returul se poate face numai prin intermediul curierului trimis de către SASSY STATION (nu se acceptă returul făcut pe cont propriu de către Cumpărător).

6.2.4. Dacă oricare dintre cele 3 condiții de mai sus nu sunt respectate, SASSY STATION poate decide refuzarea Produselor returnate.

6.3. De asemenea, în cazul în care Cumpărătorul nu alege returnarea, va putea solicita republicarea Anunțului respectiv în numele și pe seama sa, dobândind astfel calitatea de Vânzător ("Drept de Relistare"). Solicitarea trebuie făcută în cel mult 5 zile de la primirea Comenzii.

6.4. După caz, în funcție de gradul de necorespundere între detaliile Anunțului Vânzătorului și starea Produsului primit de Cumpărător, SASSY STATION va putea lua orice măsură necesară pentru asigurarea calității Vânzătorilor ce utilizează Website-ul, inclusiv decizia de a șterge contul Vânzătorului în cauză.

6.5. Dreptul de Retur Special este oferit Cumpărătorului potrivit unei politici interne, proprie SASSY STATION. Prin aceasta, Cumpărătorul înțelege și este de acord că SASSY STATION nu are nicio obligație legală să ofere niciun alt drept de retur, în special cel de 14 zile reglementat de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2014, întrucât nu se află sub incidența acesteia de aplicare nefiind parte la Contractul de Vânzare.

6.6. În situația în care în prețul tranzacției sunt incluse și alte servicii care au fost utilizate de către Cumpărător (ex: cupoane, carduri cadou, voucher cadou, etc.), prețul de rambursat va fi ajustat corespunzător, fiind reținută de catre SASSY STATION valoarea serviciilor utilizate.

6.7. În cazul în care Cumpărătorul plătește o Comandă cu un voucher/cupon, discountul (egal cu valoarea voucherului/cuponului) se împarte între produsele din Comandă, direct proporțional cu valoarea fiecăruia.

Exemplificare: Un Cumpărător face o comandă pentru 3 produse - unul de 80 lei, unul de 40 lei și unul de 230 lei. Valoarea comenzii este 350 lei. Dar, Cumpărătorul are un voucher de 90 lei care se aplică la o comandă de peste 290 lei; îl folosește și plătește 260 lei în loc de 350 lei. Cei 90 lei discount se vor împărți proporțional între cele 3 produse - pentru cel de 80 lei are 20 lei discount (deci plătește 60 lei), pentru cel de 40 lei are 10 lei discount (deci plătește 30 lei), iar pentru cel de 230 lei are 60 lei discount (plătește 170 lei). Apoi, după ce a primit comanda, Cumpărătorul vrea să returneze produsul de 40 lei. Astfel, SASSY STATION îi va restitui 30 lei, adică valoarea produsului minus valoarea discountului aferent acestuia.

7) PLATA COMENZII

7.1. Prețurile Produselor afișate pe Website sunt exprimate în LEI și sunt stabilite de către Vânzătorii acestora.

7.2. Prețurile afișate în dreptul Produselor de pe Website includ costul transportului.

7.3. SASSY STATION oferă ca metodă de plată disponibilă doar plata cu cardul online.

7.4. În virtutea calității SASSY STATION ca intermediar în relațiile dintre Cumpărători și Vânzători, plata tuturor Comenzilor se va face în contul SASSY STATION, în mod securizat, prin intermediul procesatorului de plăți Netopia Mobilpay (https://www.mobilpay.ro/).

7.5. Ofertele de Produse se aplică atât timp cât ele rămân vizibile pe Website cu mențiunea “în stoc”, cu excepția cazului în care sunt disponibile oferte speciale, caz în care termenul de valabilitate a acestor oferte este stipulat pe Website.

7.6. Dacă o Comandă este plasată pentru mai multe Produse dintre care unul (sau mai multe) nu este disponibil, Cumpărătorului i se va cere să elimine Produsul respective din coș pentru a putea plasa Comanda respectivă.

7.7. Pentru o corectă comunicare a datelor aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în cont.

7.8. Datele cardului de plată ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile SASSY STATION și nici nu vor fi stocate de către SASSY STATION sau de către procesatorul de plăți integrat în Website, ci pot fi accesate doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare de date de identificare a cardului (ex: banca emitentă a cardului Cumpărătorului).

7.9. În anumite cazuri, pentru menținerea securității tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

7.10. Pentru soluționarea amiabilă a eventualelor reclamații, Cumpărătorul va contacta SASSY STATION. SASSY STATION va informa Cumpărătorul cu privire la rezultatul procedurii reclamației, prin mijloace electronice, la adresa de e-mail comunicată de către Cumpărător.

8) CONFIDENȚIALITATE

8.1. SASSY STATION și Cumpărătorul vor păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură ce le sunt furnizate de la cealaltă parte.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la Comandă fără consimțământul prealabil scris al SASSY STATION.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, Cumpărătorul este de acord ca SASSY STATION să aibă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. De asemenea, Cumpărătorul este de acord ca SASSY STATION să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici trimise prin intermediul Website-ului. SASSY STATION nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Vezi Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, document ce face parte integrantă din prezentele Termeni și Condiții.

8.5. COOKIES – Vezi Politica de Cookies, document ce face parte integrantă din prezentele Termeni și Condiții.

9) COMUNICĂRI COMERCIALE

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat SASSY STATION pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la SASSY STATION sau prin contactarea SASSY STATION.

9.2. Renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentele Termeni și Condiții.

9.3. Prin adăugarea de Produse în coș, Cumpărătorul/Utilizatorul va putea primi Comunicări Comerciale cu privire la:

• modificarea prețului Produselor,
• recomandări de Produse similare cu cele adăugate în coș,
• existența Produselor în coș,
• disponibilitate stoc.

9.4 Prin adăugarea de Produse la “Favorite”, SASSY STATION va putea transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

• modificarea prețului Produselor adăugate,
• recomandări de Produse similare cu cele adăugate la “Favorite”
• disponibilitate stoc.

9.5. În urma achiziționării unui Produs, SASSY STATION va putea transmite Cumpărătorului Comunicări Comerciale cu privire la:

• sugestii de Produse similare sau recomandate a fi utilizate împreună cu Produsul achiziționat.

9.6. Cumpărătorul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate mai sus, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la SASSY STATION sau prin contactarea SASSY STATION în acest sens.

9.7. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Produse și a experiențelor de pe Website, SASSY STATION poate folosi datele Cumpărătorului pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate de SASSY STATION în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile Cumpărătorului la cercetările de piață și la sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea acestuia, transmise către terți și nici nu vor fi făcute publice. Cumpărătorului poate obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea SASSY STATION.

10) PREVEDERI FINALE

10.1. SASSY STATION nu poate fi ținut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către SASSY STATION a oricăreia din obligațiile sale conform Termenilor și Condițiilor sau pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor.

10.2. Prin crearea și utilizarea unui cont pe Website, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

10.3. Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului Websiteului și/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul/ Cumparatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii si Condițiile Website-ului în ultima versiune actualizată care este afișată în cadrul Website-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizarii conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

10.4. Ulterior creării contului, accesarea paginilor și utilizarea Website-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor.

10.5. Termenii și Condițiile Website-ului pot fi modificați oricând de către SASSY STATION, aceștia fiind opozabili Utilizatorilor / Cumpărătorilor de la data afișării pe Website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Website-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător de pe Website și/sau prin trimiterea Comenzii.

10.6. Orice neînțelegeri apărute între SASSY STATION și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

Ultima actualizare: 24 noiembrie 2020