Prevederile de mai jos stabilesc termenii și condițiile de utilizare a platformei sassystation.com, condițiile privind vânzarea de articole vestimentare prin intermediul acestui website, precum și drepturile și obligațiile părților ce decurg din sau sunt în legătură cu aceste operațiuni (denumiți în continuare “Termeni și Condiții“).

1) DEFINIȚII

Anunț - oferta publică lansată de un Vânzător cu scopul de a fi publicată de către SASSY STATION prin intermediul Website-ului, cu privire la vânzarea unui Produs.

Comandă – semnifică documentul electronic transmis ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Furnizorului prin intermediul Website-ului solicitarea sa de a achiziționa Produse de pe Website.

Comunicări Comerciale – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele achiziționate pe Website, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la bunuri și servicii adaugate in secțiunile “Contul meu” și “Coșul meu” sau sectiunea “Favorite” precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetări de piață si sondaje de opinie.

Cumpărător – înseamnă orice persoană fizică care își creează un cont pe Website și care, prin plasarea unei comenzi online de achiziționare a produselor comercializate pe Website, actionează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având, potrivit legislației în vigoare, calitatea de consumator.

Cumpărător Profesionist – înseamnă orice persoană fizică sau juridică, precum și orice altă entitate care își creează un cont pe Website și care, prin înregistrarea unei comenzi online de achiziționare a produselor comercializate pe Website, acționează în scopuri specifice activității sale comerciale sau profesionale pe care o desfășoară, neavând calitatea de consumator potrivit legislației în vigoare.

Durata Listării – înseamnă un termen de 12 luni de la data publicării Anunțului respectiv pe Website.

Furnizor - înseamnă SASSY STATION S.R.L, persoană juridică română cu sediul social în România, București, sector 3, Șoseaua Mihai Bravu nr. 204, bl. 105, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/11103/02.08.2018, cod unic de înregistrare 39702523, ce acționează în calitate de furnizor de servicii în relațiile cu Vânzătorul (în continuare denumit și ”SASSY STATION”).

Portofel Virtual – reprezintă portofelul virtual atașat fiecărui cont de utilizator de pe Website în se vor transfera câștigurile Vânzătorilor din vânzările realizate și care se vor putea retrage în contul bancar sau vor putea folosi pentru achiziționarea de Produse de pe Website. De asemenea, în anumite situații în care Cumpărătorilor li se oferă un drept de retur, contravaloarea comenzii respective va putea fi transmisă în portofel.

Produs(e) – înseamnă orice articol vestimentar, încălțăminte, genți sau accesorii ce pot fi comercializate pe Website, în conformitate cu și în limita prezentelor Termeni și Condiții.

Utilizator – înseamnă orice persoană înregistrată pe Website prin finalizarea procesului de creare a unui cont.

Vânzător - înseamnă persoana fizică ce se înregistrează pe Website prin crearea unui cont pe Website și care publică anunțuri de vânzare a unuia sau mai multor Produse.

Website – înseamnă domeniul www.sassystation.com, împreună cu oricare și toate subdomeniile acestuia, deținut și administrat în totalitate de către SASSY STATION.

2) UTILIZARE ȘI PREZENTARE WEBSITE

2.1. Accesarea, vizitarea, sau folosirea în orice mod a conținutului prezentat pe Website implică acceptarea prezentelor Termeni și Condiții. SASSY STATION își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ale acestor Termeni și Condiții, precum și ale ofertelor sale, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsă de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil utilizatorii.

2.2. SASSY STATION își rezervă dreptul de efectua orice modificări ale conținutului Websiteului și va lua toate măsurile rezonabile pentru ca informațiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor și a prețurilor afișate, să fie corecte și complete. Cu toate acestea, în cazul în care vor exista erori, SASSY STATION va încerca să le înlăture în cel mai scurt timp posibil.

2.3. Continuarea folosirii Website-ului implică acceptarea modificărilor efectuate. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea SASSY STATION și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Imaginile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al SASSY STATION, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

Pentru a ne sesiza orice încalcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, vă rugăm să ne contactați.

2.4. Orice persoană își poate crea un cont pe Website, numai dacă are cel puțin 16 ani împliniți.

3) CUM FUNCȚIONEAZĂ

Publicarea unui Anunț

3.1. Pentru a publica un Anunț pe Website, Vânzătorul trebuie:

- să se înregistreze prin crearea unui cont de utilizator, iar apoi să se înregistreze ca Vânzător;
- să-și completeze datele privind numele, numărul de telefon și adresa în mod complet și corect;
- să completeze toate informațiile necesare (ex: descriere, categorii, preț, etc.), să încarce fotografii și să salveze Produsul.

3.2. Se pot înregistra ca Vânzători și pot vinde prin intermediul platformei sassystation.com doar persoanele care:

- au cel puțin 16 ani împliniți;
- acționează în scop privat, ca persoană fizică, iar nu în scop comercial.

3.3. SASSY STATION va putea, fără însă a avea o obligație în acest sens, să editeze informațiile și fotografiile transmise de Vânzător, într-o manieră editorială, profesionistă sau artistică, în măsura în care va putea să afișeze cea mai bună prezentare posibilă a Produselor și, prin urmare, să mărească șansele de vânzare. SASSY STATION va putea, de asemenea, să solicite noi fotografii din partea Vânzătorului, în cazul în care nivelul calității celor trimise este redus. În acest caz, Vânzătorul este obligat să furnizeze imediat poze noi către SASSY STATION.

3.4. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către SASSY STATION, Vânzătorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Vânzătorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor trimise pentru publicare și/sau comunicate către SASSY STATION.

3.5. Vânzătorul va avea acces la toate Anunțurile sale direct din contul său, secțiunea specială "Vânzări".

3.6. În cazul în care constată că Produsul publicat nu mai este disponibil, Vânzătorul va putea șterge Anunțul respectiv prin apăsarea butonului "Șterge". De asemenea, SASSY STATION își rezervă dreptul de a șterge Anunțurile cu privire la care vânzările au fost încheiate, adică acelea unde tranzacția a avut loc, iar câștigul ce revine Vânzătorului a fost acordat.

3.7. Durata listării Anunțurilor - Anunțurile rămân publicate pe Website până când acestea se vor vinde, ori Vânzătorul va decide să le șteargă.

Gestionarea unei comenzi

3.8. În momentul în care un Cumpărător plasează o comandă pentru unul sau mai multe din Produsele Vânzătorului, acesta din urmă va fi notificat pe e-mail și i se va afișa comanda respectivă în contul său, secțiunea Vânzări -> Comenzi. Vânzătorul va avea la dispoziție un termen de maximum 5 zile pentru a expedia comanda.

În cazul în care Vânzătorul nu va expedia comanda în termenul de 5 zile, aceasta va deveni automat expirată și nu o va mai putea onora.

3.9. Prin confirmarea comenzii, atât SASSY STATION, cât și Cumpărătorul vor fi înștiințați pe e-mail cu privire la acest lucru.

3.10. Vânzătorul livrează direct către Cumpărător. Acesta va pregăti coletul cu Produsul comandat și va efectua expedierea în cursul celor 5 zile pe care le are la dispoziție de la data înregistrării Comenzii de către Cumpărător.

3.11. Vânzătorul se obligă să folosească ambalaje și materiale corespunzătoare de împachetare care să ofere o protecție adecvată pentru transportul prin curier.

3.12. Costul livrării este suportat de către Cumpărător și este inclus în prețul Produsului.

Dreptul de retur al Cumpărătorului

3.13. SASSY STATION oferă Cumpărătorului dreptul de a solicita returnarea Produsului comandat, în termen de 2 zile (48 ore) de la data intrării în posesie prin livrarea de către curier, dacă Produsul nu corespunde cu descrierea, detaliile și pozele pe care Vânzătorul le-a furnizat pentru publicarea Anunțului respectiv.

3.14. Dacă constatăm veridicitatea problemei raportate de Cumpărător prin solicitarea sa, un curier va fi trimis de SASSY STATION pentru a prelua coletul ce va fi returnat către Vânzător. În caz contrar, vânzarea va fi considerată finală, iar Vânzătorului i se va transfera definitiv câștigul în Portofelul Virtual.

Cazuri acoperite:

- existența unor defecte omise de Vânzător în descrierea produsului și în pozele încărcate;
- produsul este altul decât cel comandat;
- produsul nu corespunde descrierii din listarea Vânzătorului (ex: detalii greșite cu privire la mărime, dimensiuni sau material);
- produsul nu este autentic.

Cazuri în care Cumpărătorul nu poate solicita returul:

- produsul nu i se potrivește ca mărime, nu îi place modelul sau pentru orice alt motiv subiectiv;
- pur și simplu s-a răzgândit, după ce Vânzătorul a solicitat deja curierul.

3.15. Costul returului va fi plătit de SASSY STATION, însă acesta va fi înregistrat ca datorie în Portofelul virtual al Vânzătorului și i se va deduce din suma deținută.

3.16. În orice situație, dacă Produsul comandat de către Cumpărător nu corespunde în mod grosolan cu Produsul publicat prin Anunț de către Vânzător (spre ex, este un cu totul alt produs sau este o replică evidentă a unui brand cunoscut), SASSY STATION va putea lua orice măsură necesară pentru asigurarea calității ridicate a Vânzătorilor ce utilizează Website-ul, inclusiv decizia de a șterge contul Vânzătorului în cauză.

Comisioanele SASSY STATION și câștigurile Vânzătorilor

3.17. Plata unei Comenzi se face de Cumpărător direct în contul SASSY STATION. Vânzătorul este de acord ca SASSY STATION să acționeze ca reprezentant și să încaseze câștigul Vânzătorului în numele și pe seama acestuia, acesta fiind transferat Vânzătorului după ce livrarea Comenzii către Cumpărător este finalizată, conform celor de mai jos.

3.18. Din suma primită pentru Comandă, SASSY STATION va reține comisionul său perceput pentru serviciile oferite Vânzătorului. Cuantumul comisionelor ce revin SASSY STATION pentru serviciile sale constă într-un procent ce se va calcula în conformitate cu schema valabilă și disponibilă în mod public pe Website la data plasării Comenzii de către Cumpărător.

3.19. SASSY STATION își rezervă dreptul de a modifica procentele comisioanelor percepute pentru vânzările pe Website, oricând și fără a fi obligat să notifice în prealabil Vânzătorul.

3.20. Ca regulă, toate câștigurile valabile vor fi afișate în contul Vânzătorilor și vor fi virate în Portofelul Virtual aferent fiecăruia, imediat după validarea Comenzii.

3.21. Prin excepție, în cazul în care Cumpărătorul a solicitat returul conform art. 3.14. de mai sus, transferul câștigului Vânzătorului în Portofelul Virtual se va face numai după finalizarea procedurii de retur.

3.22. Banii din Portofelul Virtual vor putea folosiți în achiziționarea oricăror Produse de pe Website sau vor putea fi retrași de Vânzător în contul său bancar, la alegerea acestuia.

3.23. Pentru a solicita retragerea în contul bancar a unei sume deținute în Portofelul Virtual, Vânzătorul va trebui să trimită o solicitare de retragere către SASSY STATION, din contul său, secțiunea "Portofel virtual" -> Retragere. În cel mult 5 zile de la data primirii solicitării, SASSY STATION va vira suma retrasă în contul bancar al Vânzătorului solicitant .

3.24. Din suma totală ce face obiectul unei solicitări de retragere, SASSY STATION va reține un comision de retragere aplicat la valoarea sumei retrase. Cuantumul comisionului aplicabil va fi afișat în regulamentul public pe Website, precum și pe pagina unde se face solicitarea de retragere. Acest comision reprezintă comisionul bancar pe care SASSY STATION îl suportă pentru virarea în contul bancar.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SASSY STATION

4.1. SASSY STATION se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Vânzători prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentele prevederi.

4.2. SASSY STATION se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate de către Vânzător prin formularul pentru publicarea Anunț și datele publicate pe Website de către SASSY STATION, cu excepția acelor neconcordanțe datorate faptului că SASSY STATION a modificat parțial Anunțul astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentele prevederi și prin standardele de format, pentru a putea fi publicat pe Website.

4.3. SASSY STATION nu oferă nicio garanție Utilizatorilor ca Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. SASSY STATION nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

4.4. SASSY STATION nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

4.5. SASSY STATION nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Vânzătorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului ce face obiectul Anunțului.

4.6. SASSY STATION își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul SASSY STATION, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea, SASSY STATION își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul Website-ului.

4.7. SASSY STATION are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca contul Vânzătorilor în cazul în care există suspiciunea ca prin intermediul Anunțurilor sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităților altor Utilizatori. În același fel se poate proceda și în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația SASSY STATION sau sunt în orice alt fel dăunătoare pentru SASSY STATION.

4.8. SASSY STATION declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara informațiilor și imaginilor ce fac obiectul Anunțurilor publicate pe Website, cu privire la care Utilizatorii acordă SASSY STATION un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului în condițiile prevăzute în acești Termeni și Condiții.

4.9. SASSY STATION nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. SASSY STATION nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.

4.10. Potrivit legislației în vigoare, SASSY STATION are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală desfășurate sau informațiile furnizate de Utilizatori.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

5.1. Vânzăorul are dreptul de a beneficia în întregime de serviciile oferite de SASSY STATION prin platforma sassystation.com, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

5.2. Vânzătorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală și juridică a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile SASSY STATION și/sau ale unor terțe persoane.

5.3. Vânzătorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de SASSY STATION pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

5.4. Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către SASSY STATION spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Vânzătorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile.

5.5. În afara informațiilor privitoare la propriul Anunț, Vânzătorului ii este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale sub orice formă, fără a avea acordul în scris al SASSY STATION în acest sens.

5.6. Este interzisă crearea de conturi multiple pe Website în scopul publicării de mai multe ori a aceluiași Produs prin Anunțuri multiple.  În același timp, Vânzătorii nu pot publica mai multe Anunțuri privind același Produs în scopul creșterii vizibilității Produsului. SASSY STATION își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP ale Vânzătorilor.

5.7. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Vânzător sau Anunțuri multiple privind același Produs, SASSY STATION va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, SASSY STATION va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare precum ștergerea Anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului împotriva Vânzătorilor care fac uz de astfel de practici.

6) CONFIDENȚIALITATE

6.1. SASSY STATION și Vânzătorul vor păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură ce le sunt furnizate de la cealaltă parte.

6.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Vânzător cu privire la Contract fără consimțământul prealabil scris al SASSY STATION.

6.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Website, Vânzătorul este de acord ca SASSY STATION să aibă acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. De asemenea, Vânzătorul este de acord ca SASSY STATION să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici trimise prin intermediul Website-ului. SASSY STATION nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

6.4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Vezi Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, document ce face parte integrantă din prezentele Termeni și Condiții.

6.5. COOKIES – Vezi Politica de Cookies, document ce face parte integrantă din prezentele Termeni și Condiții.

7) COMUNICĂRI COMERCIALE

7.1. Vânzătorul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat SASSY STATION pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la SASSY STATION sau prin contactarea SASSY STATION.

7.2. Renunțarea la primirea Comunicărilor Comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentele Termeni și Condiții.

7.3. De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Produse și a experiențelor de pe Website, SASSY STATION poate folosi datele Vânzătorului pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate de SASSY STATION în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile Vânzătorului la cercetările de piață și la sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea acestuia, transmise către terți și nici nu vor fi făcute publice. Vânzătorul poate obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea SASSY STATION.

8) PREVEDERI FINALE

8.1. SASSY STATION nu poate fi ținut responsabil pentru daune de orice fel pe care Vânzătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către SASSY STATION a obligațiilor sale conform prezentelor Termeni și Condiții.

8.2. Prin crearea și utilizarea unui cont pe Website, Vânzătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user si parola) și pentru gestionarea accesării contului și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

8.3. Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului Websiteului și/sau plasarea Comenzilor, Vânzătorul acceptă n mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Website-ului în ultima versiune actualizată existentă pe pagina aferentă în cadrul Website-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizarii conținutului și/sau la data plasării vreunei comenzi.

8.4. Ulterior creării contului, accesarea paginilor și utilizarea Websiteului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Website-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor.

8.5. Termenii și Condițiile Website-ului pot fi modificate oricând de către SASSY STATION, aceștia fiind opozabili Vânzătorilor de la data afișării pe Website. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Website-ului se confirmă prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe Website prin care Vânzătorul dobândește rolul cu același nume. Cu toate acestea, modificările aduse Termenilor și Condițiilor nu se vor aplica cu privire la Articolele prelucrate de Furnizor înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

8.6. Prezentele Termeni și Condiții sunt supuse legii române.

8.7. Orice neînțelegeri apărute între Furnizor și Vânzător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Municipiul București.

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2020